096 1203 444

Dự án: Công trình hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên

Dự án: Công trình hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên

Dự án:  Công trình hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang – Thi công xây lắp hạng mục hệ thống thoát nước mưa

Địa điểm thi công: thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Chủ đầu tư: thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Quy mô dự án : 42 tỷ

Thời gian khởi công: 5.2015

Thời gian thi công: 450 ngày

Design by Casara.vn
Language »