096 1203 444

Dự án nạo vét, gia cố Suối Chợ – thị trấn Tân Phước Khánh

Dự án nạo vét, gia cố Suối Chợ – thị trấn Tân Phước Khánh

Dự án: Nạo vét, gia cố Suối Chợ (Km1+550 – Km5+107), nạo vét và xây dựng cầu 4 suối nhánh, xây dựng cầu Suối Chợ 1, cầu Suối chợ

Địa điểm thi công: Suối Chợ, thị trấn Tân Phước Khánh

Chủ đầu tư: Ban QLDA Cấp thoát nước môi trường

Quy mô dự án : 107 tỷ

Thời gian khởi công: 4.2012

Thời gian thi công: 298 ngày

 
Design by Casara.vn
Language »